تمدید زمان ارسال مقالات

تمدید زمان ارسال مقالات

نوشته شده در 388

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی زمان ارسال مقالات به همایش تا ۲۵  مرداد ماه تمدید گردید.

دبیر خانه دایمی همایش

دیدگاهتان را بنویسید