دومین کارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات پژوهشی برگزار میگردد

دومین کارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات پژوهشی برگزار میگردد

نوشته شده در 725

دومین کارگاه آموزشی اصول نگارش مقالات پژوهشی برگزار میگردد۰

دومین کارگاه رایگان  آموزشی اصول نگارش مقالات پژوهشی برگزار گردید..کارگاه آموزشی “اصول نگارش مقالات پژوهشی” در روز چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷ با حضور جمعی از دانشجویان و پژوهشگران محترم  برگزار گردید.

دبیر خانه دایمی همایش

پاسخی بگذارید