سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش مقالات

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_btn title=”دانلود راهنمای نگارش مقاله” color=”violet” size=”lg” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” css_animation=”fadeIn” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.bonyanghadir.com%2FDOC%2FSubmission_Form.pdf|title:%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”fadeInDown”]راهنمای نگارش مقاله برای همایش غدیر در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد

  1. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ مورد یکی از محورهای اصلی همایش ﺑﺎﺷﺪ؛
  2. مقاله ارسال شده نباید ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ارائه یا ﭼﺎپ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ؛
  3. مقاله تهیه شده حداکثر می تواند ۱۲ صفحه داشته باشد و باید شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و در نهایت بحث و نتیجه گیری باشد؛
  4.  تهیه مقاله در فرمتی که توسط دبیرخانه همایش اعلام شده است الزامی است؛
  5. ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺭﺳــﺎﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ، مرتبه یا ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻰ و واژه های کلیدی باشد؛
  6.  ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ دبیرخانه همایش ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؛
  7.  ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ شیوه نامه ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ارائه شده توسط دبیرخانه همایش می باشد ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ که نتیجه آن در اولین فرصت به ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؛
  8.  در صورتیکه نویسنده یا نویسندگان نوع ارائه مقاله را سخنرانی انتخاب نموده باشند تصمیم گیری در خصوص سخنرانی یا پوستری بودن مقاله بنا به نظر داوران و رای نهایی شورای داوری خواهد بود.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

فرمت ارسال مقاله

 (عنوان مقاله : فونت B Nazanin اندازه ۱۶ – پررنگ)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه ۱۱)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( ۱۰ pt –  (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه ۱۱)

آدرس پست الکترونیک نویسنده ( ۱۰ pt –  (Times New Roman

چکیده (فونتB Nazanin  – اندازه ۱۲ – پررنگ)

در متن چکیده باید مستقیما به مسئله مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، یافته‌‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). متن چکیده با فونت (B Nazanin – اندازه ۱۲) و با یک خط فاصله نوشته شود. طول چکیده در مقاله نباید کمتر از ۱۵۰ کلمه و بیشتر از ۳۰۰ کلمه باشد. چکیده باید کامل و فقط در یک پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چکیده خودداری گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.  

 

واژگان کلیدی: بین ۵-۳ واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند (فونتB Nazanin  – اندازه ۱۲)

 

مقدمه (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

مقالات باید در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد (۲۰۰۷ یا MS-Word – 2003) ارسال گردد. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – تک فاصله تهیه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه ۱۲- پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با اندازه ۱۱- پررنگ تایپ شود. تنظیمات صفحه باید از بالای صفحه ۳ سانتیمتر و از پایین، چپ و راست صفحه ۵/۲ سانتیمتر باشد. در مقدمه به بیان مسأله، اهمیت موضوع، ادبیات و پیشینه، اهداف و فرضیه‌های پژوهش پرداخته ‌شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند). طول مقاله با شکلها و جدولها نباید حداقل از ۵ صفحه کمتر و حداکثر از ۲۰ صفحه بیشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (محمودی، ۱۳۹۳) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2014). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

روش تحقیق (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش (چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها) و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می‌شود (مقالات غیر پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند).

 

یافته ها (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

در این بخش، یافته های پژوهش گزارش می شود. یافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نیز شامل توصیف و تحلیل داده‌ها باشد.   

جداول، شکل ها و نمودارها  

هر جدول، شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین با قلم B Nazanin – فونت ۱۰ پررنگ تایپ و به ترتیب از ۱ شماره‌گذاری ‌شود (عنوان جداول، در بالای جدول و عنوان شکل ها و نمودارها، در پایین آن نوشته شود.). نمودارها و شکل ها می توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند، اما در هر دو صورت، جزییات آن ها باید قابل تشخیص باشد. در متن مقاله باید به همه جداول، شکل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتی مانند «جدول زیر» یا «شکل زیر» اجتناب گردد. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها و کمیت‌ها به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. هر جدول، شکل و نمودار باید در وسط صفحه و با یک سطر خالی فاصله از متن پیش و پس از آن قرار داده شود.  

فرمول‌ها و روابط ریاضی

متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چین در یک یا چند سطر نوشته شود. همه متغیرها و اعداد به کار رفته در آنها با فونت Times New Roman ، با اندازه ۱۰ کم رنگ تایپ شوند. همه فرمول‌ها به ترتیب از ۱ شماره‌گذاری شوند.

بحث و نتیجه‌گیری (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

در بخش نتیجه گیری، نکات مهم انجام شده در کار، به صورت خلاصه توضیح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که  تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.

منابع (فونت B Nazanin – اندازه ۱۲ – پررنگ)

منابع در انتهای مقاله می‌آیند (ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی). هر منبع بایستی حداقل یک‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد (APA) ذکر شود. منابع فارسی را با فونت B Nazanin – اندازه ۱۱ و منابع انگلیسی را با فونتTimes New Roman  نازک با اندازه ۱۰ تایپ نمایید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

منابع داخل متن: 

[/vc_column_text][vc_column_text]

مقاله منبع فارسی انگلیسی
یک نویسنده (علوی، ۱۳۹۳) (Chandra, 2014)
دو نویسنده (علوی و احمدی، ۱۳۹۳) (Chandra and Kumar, 2014)
بیشتر از دو نویسنده (علوی و همکاران، ۱۳۹۳) (Chandra et al, 2014)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

منابع انتهای مقاله

حافظ نیا، محمدرضا، ۱۳۸۸، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت

فقیهی، ابوالحسن و موسوی کاشی، زهره، مدل سنجش بهره وری (اثربخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره دوم، شماره چهارم ، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ۱۲۶-۱۰۷

نجمی نیا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثیر سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهای بیمه استان اصفهان، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، مهر ۱۳۹۱ 

Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management. 40 (2011). 1294–۱۳۰۴

Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35

 

[/vc_column_text][vc_column_text]

جدول خلاصه نوع و اندازه قلمهای مورد نیاز برای تدوین مقالات فارسی:

[/vc_column_text][vc_column_text]

عنوان قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Nazanin ۱۶ پررنگ
نام و نام خانوادگی B Nazanin ۱۲ پررنگ
مشخصات نویسندگان B Nazanin ۱۱ نازک
نشانی پست الکترونیکی نویسندگان Times New Roman ۱۰ نازک
عنوان بخش­ها B Nazanin ۱۲ پررنگ
عنوان زیر بخش­ها B Nazanin ۱۱ پررنگ
متن چکیده و واژگان کلیدی B Nazanin ۱۲ نازک
متن اصلی B Nazanin ۱۲ نازک
زیر نویس فارسی B Nazanin ۱۰ نازک
زیر نویس لاتین Times New Roman ۹ نازک
عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها B Nazanin ۱۰ پررنگ
متن فارسی درون جدول ها B Nazanin ۱۰ نازک
متن لاتین درون جدول ها Times New Roman ۹ نازک
منابع و مراجع فارسی B Nazanin ۱۱ نازک
منابع و مراجع لاتین Times New Roman ۱۰ نازک

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]