سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

 • Home / محورهای همایش

محورهای همایش

محورهای همایش غدیر در سال ۱۳۹۷

 • الگوهای سبک زندگی با توجه به فرهنگ غدیر
 • آسیب شناسی زندگی و تمدن اسلامی از دیدگاه حضرت علی
 • روانشناسی شادی و شادکامی در غدیر
 • انعکاس غدیر در روابط اجتماعی انسان ها
 • صلح جهانی و اثر پذیری از غدیر
 • نقش اقتصاد مقاومتی در عصر جدید با توجه به عملکرد مسلمانان در دوران پس از غدیر
 • روابط عاطفی و اخلاقی زوجین با توجه به زندگی حضرت علی
 • تاثیر پدیده غدیر بر حضور زنان در اجتماع
 • شیوه ترویج کارآفرینی از دیدگاه غدیر
 • نقش رویکرد حاکمیت با توجه به اقشار آسیب پذیر در نهج البلاغه
 • تاثیر سبک مدرن بر گسترش فرهنگ علی شناسی در جامعه هنری
 • گسترش و اعتلای هنر ایرانی با تلفیق هنر اسلامی و نقش علی پس از غدیر در کتبیه های هنرمندان نقاشی و خوشنویسی
 • تاثیر غدیر بر نقش جوانان و پویایی جامعه اسلامی
 • روابط سیاسی و اجتماعی مسلمانان پس از غدیر
 • لزوم سیاست گذاری در بستر اداره جامعه توس مدیران ارشد با توجه به نهج البلاغه
 • مهندسی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه حضرت علی پس از رحلت پیامبر