سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / کمیته سیاست‌گذاری همایش…

کمیته سیاست‌گذاری همایش غدیر

ریاست کمیته سیاست‌گذاری

دبیر کمیته سیاست‌گذاری

اعضای شورای سیاست‌گذاری

  • دکتر مهدیه اسدی مقدم
  • دکتر جاوید ثمودی
  • مهندس علی شراهی
  • حجت الاسلام والمسلمین استاد ناصر نقویان
  • استاد علی دانشمند
  • استاد داریوش ارجمند
  • مهندس کیارش پورمحمد
  • مهندس مرتضی پورمحمد