ماه: اسفند ۱۳۹۷

اکسیر عشق از منظر مطهری

نوشته شده در بدون نظر

شعرای فارسی زبان عشق را اکسیر نامیده اند : کیمیاگران معتقد بودند که در عالم ، ماده ای وجود دارد به نام اکسیر یا کیمیا ، که میتواند ماده ای را بماده دیگری تبدیل کند ، قرن ها به دنبال آن می گشتند. شعرا این اصطلاح را استخدام کردند و گفتند آن اکسیر واقعی که

ادامه مطلب
همایش غدیر

علی و مکتب محبت و عشق

نوشته شده در بدون نظر

از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پایه گذاری شده است زمزمه محبت و دوستی بوده است ، آنجا که در سخن رسول اکرم جمله علی و شیعته هم الفائزون را می شنویم ، گروهی را

ادامه مطلب
علی شخصیتی دو نیروئی

علی شخصیتی دو نیروئی

نوشته شده در بدون نظر

علی از مردانی است که هم جاذبه دارد و هم دافعه ، و جاذبه و دافعه او سخت نیرومند است. شاید درتمام قرون و اعصار ، جاذبه و دافعه ای به نیرومندی جاذبه و دافعه علی پیدا نکنیم ، دوستانی دارد عجیب ، تاریخی ، فداکار ، با گذشت ، از عشق او همچون شعله

ادامه مطلب