ماه: خرداد ۱۳۹۸

سادات در جامعه‌ی اسلامی

نوشته شده در بدون نظر

در کلام عرب برای خطاب آقایان از کلمه سید و برای خانم‌ها از سیده استفاده می‌شود. و از جهت دیگر سید یک لقب است که در کنار نام افراد آورده می‌شود تا یک فرد در میان افراد دیگر، متمایز شود. این عنوان از پدر به فرزندان انتقال می‌یابد. سادات دارای ارزش و قرب زیادی هستند

ادامه مطلب