ماه: ژوئن 2019

سادات در جامعه‌ی اسلامی

سادات در جامعه‌ی اسلامی

در کلام عرب برای خطاب آقایان از کلمه سید و برای خانم‌ها از سیده استفاده می‌شود. و از جهت دیگر سید یک لقب است که در کنار نام افراد آورده می‌شود تا یک فرد در…