جزئیات وبلاگ

مقالات همایش غدیر

  • Home / مقالات / علی و مکتب…
علی و مکتب محبت و عشق

علی و مکتب محبت و عشق

از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصلی آن محبت است. از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پایه گذاری شده است زمزمه محبت و دوستی بوده است ، آنجا که در سخن رسول اکرم جمله علی و شیعته هم الفائزون را می شنویم ، گروهی را در گرد علی می بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می باشند ، از این رو تشیع مذهب عشق و شیفتگی است ، تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است. عنصر محبت در تشیع دخالت تام دارد . تاریخ تشیع با نام یک سلسله از شیفتگان و شیدایان و جانبازان سر از پا نشناخته توام است.

علی همان کسی است که در عین اینکه بر افرادی حدالهدی جاری می ساخت  آنها را تازیانه میزد و احیانا طبق مقررات شرعی دست یکی از آنها را می برید باز هم از او رو به رو نمی تافتند و از محبتشان چیزی کاسته نمی شد ، او خود میفرماید :

اگر با این شمشیرم بینی مومن را بزنم که با من دشمن شود ، هرگز دشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد هرگز مرا دوست نخواهد داشت ، زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امی جاری گشته که گفت :

با علی ! مومن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد.

علی مقیاس و میزانی است برای سنجش فطرتها و سرشتها ، آنکه فطرتی سالم و سرشتی پاک دارد از وی نمی رنجد ولو اینکه شمشیرش بر او فرود آید و آنکه فطرتی آلوده دارد به او علاقمند نگردد ولو اینکه احانش کند ، چون علی جر تجسم حقیقت چیزی نیست.

مردی است از دوستان امیر المومنین ، با فضیلت و با ایمان ، متاسفانه از وی لغزشی انجام گرفت و بایست حد بر وی جاری گردد. امی المومنین پنجه راستش را برید ، آن را به دست چپ گرفت ، قطرات خون می چکید و او میرفت. ابن الکوا خارجی آشوبگر ، خواست از این جریان بنفع حزب خود و علیه علی استفاده کند ، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت دستت را کی برید؟ گفت :

پنجه ام را برید سید جانشینان پیامبران ، پیشوای سفید رویان قیامت ، ذیحق ترین مردم نسبت بمومنان ، علی بن ابی طالب ، اما هدایت… پیشتاز بهشت های نعمت ، مبارز شجاعات ، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان ، بخشنده زکات…رهبر راه رشد و کمال . گوینده گفتار راستین و صواب ، شجاع مکی و بزرگوار باوفا.

ابن الکوا گفت : وای بر تو! دستت را می برد و اینچنین ثنایش میگوئی؟

گفت چرا ثنایش نگویم و حای اینکه دوستیش با گوشت و خونم در آمیخته است؟ به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است. 

این عشق ها و علاقه ها که ما این چنین در تاریخ علی و یاران وی می بینیم ما را به مسئله محبت و عشق و آثار آن میکشاند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *