سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / جذب اسپانسر

جذب اسپانسر

امروز برای همه ، بودن در غدیر مایه مباهات و افتخار است. اینک غدیر یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در کشور است و در حال تبدیل شدن به یک شرکت نام آشنا در عرصه بین المللی است. آغاز همکاری های غدیر با شرکت های بزرگ بین المللی در نقاط مختلف جهان ، از اروپا تا آسیا ، نوید بخش این موضوع می باشد. این ثمره تلاش های غدیر در دوسال اخیر در ایجاد توانمندی های لازم به منظور استفاده از فرصت های پسا برجام بوده که در آینده نزدیک دستاوردهای آن نمود پیدا خواهد کرد.

یکی دیگر از توفیقات غدیر حرکت تدریجی آن برای تبدیل شدن به یک «سازمان هلدینگ استراتژی محور» می باشد.در این زمینه توجه به روش های هم افزایی ممکن در گروه غدیر و در بین هلدینگ ها از رویکردهایی است که غدیر را به سمت تاسیس یک گروه مالی تخصصی در سال مورد گزارش رهنمون کرد. همچنین پی گیری تدوین استراتژی عملیاتی هلدینگ ها به منظور ایجاد حلقه های زیرین تفکر استراتژیک در مجموعه از برنامه های غدیر بوده است. علاوه بر موارد فوق ، استراتژی حضور در «حوزه نیکوکاری » از انتخاب های مدیران اول گروه سرمایه گذاری بنیان غدیر بوده
این امر به خوبی آشکار است که موفقیت هلدینگ های زیر مجموعه غدیر منوط به تعامل مناسب و نظارت کارآمد غدیر بر آنها می باشد. در این راستا ، تعمیق اصول حاکمیت شرکتی در سطح هلدینگ ها از برنامه های سال ۱۳۹۷  بوده است.  نظارت های دقیق تر بر افزایش سرمایه هلدینگ ها ، پی گیری  نظام مند وصول مطالبات ، حرکت به سمت استقرار نظام جامع مدیریت ریسک با تشکیل کمیته های ریسک در سطح هلدینگ ها و حرکت به سمت استقرار نرم افزار اطلاعات مالی به جهت کاهش زمان و هزینه انتقال اطلاعات  در زمره مهمترین اقدامات این حوزه بوده است.

امیدوارم غدیر در سال های آتی به مقام « یکی از سه شرکت برتر سرمایه گذاری چند کسب وکاره » در اقتصاد ایران دست یابد. بی شک این امر در سایه همدلی و همکاری همه ذی نفعان غدیر چندان دور از دسترس نخواهد بود.

فرم ثبت شکایت