سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / راهنمای نگارش مقاله…

راهنمای نگارش مقاله به صورت پوستر

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پوستر همایش به عنوان ابزاری برای ارتباطات؛ بیان نمایشی حقایق و ایده¬ها با استفاده از شکل¬ها، نمودارها، عکس¬ها، خلاصه¬ها و دیگر عناصر تزئینی است. به این ترتیب پوسترهای کنفرانس می¬توانند چیزی بین متن چاپی و سخنرانی شفاهی باشند. استفاده از پوستر جهت انعکاس نتایج پژوهش، کمک می¬کند که شرکت¬کنندگان محتوا را به سرعت درک نموده و اطلاعات با ایجاز و کیفیت مناسب منتقل شود. به طور کلی می¬توان مزایای زیر را برای ارائه گزارش یک پژوهش به قالب پوستر برشمرد:
افزایش تعامل با اعضای جامعه علمی به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون پژوهش
استفاده از یک رسانه جایگزین مناسب برای ارائه بهتر داده¬هایی که در سخنرانی قابل تشریح نیستند
زمان بیشتر برای ارتباط با مخاطب نسبت به ارائه شفاهی
ازکلیه پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است خواهشمندیم محتوای پوستر خود را با توجه به نکات زیر تهیه نموده و فایل آن را برای کنفرانس ارسال نمایند.
محتوای پوستر به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شده و از لحاظ املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
صفحات پوستر باید به گونه¬ای طراحی شود که بدون حضور ارائه کننده پوستر نیز قابل فهم باشد. نوشته پوستر باید کوتاه و بجا باشند. نوشته¬ها باید به اساسی¬ترین اقلام محدود شوند و افکار مطرح شده باید ابتدا به قالب متناسبی متشکل از متن، جدول و یا تصویر مفهوم¬سازی شوند و سپس به نحو مناسبی در پوستر اجرا گردند.
محتوای پوستر در فرمت نرم افزار WORD 2010 در صفحه با اندازه A4 و به صورت عرضی (Landscape) ارائه گردد.

محتوای پوستر در حداکثر ۸ صفحه و به شرح زیر تهیه گردد:
 صفحه اول شامل عنوان مقاله، اسامی نویسنده یا نویسندگان، سازمان متبوع، کشور، واژگان کلیدی(حداکثر ۶ کلمه به فارسی و انگلیسی) و آدرس پست الکترونیک نویسنده اول مقاله.
 صفحه دوم شامل چکیده مقاله است که دربرگیرنده مهمترین نکات پژوهش می¬باشد. (حداکثر ۲۰۰ کلمه)
 صفحه های سوم تا هفتم اختصاص دارد به بدنه مقاله مشتمل بر: مقدمه (بیان مسئله، اهمیت و اهداف پژوهش)، پیشینه تحقیق، روش، تجزیه¬وتحلیل یافته¬ها، و بحث. خ مهمترین اقلام باید به اختصار و با عنوان¬های فرعی کوتاه مانند مقالات علمی بیان شوند. به این منظور باید از حداقل متن استفاده شود. در این زمینه تصاویر و جداول مؤثرتر هستند.
 صفحه هشتم شامل نتیجه¬گیری می¬باشد.
تمامی شکلها و جداول ارائه شده باید دارای عنوان و ارجاع به منابع باشند.
عکس‌‌ها و تصاویر از نظر اندازه و وضوح به صورت شفاف و گویا تنظیم شوند.
فاصله متن از لبه کاغذ ۵/۲ (دو و نیم) سانتیمتر باشد.
مطالب پوستر با فرمت ارائه شده در جدول زیر به صورت تایپ شده و با رنگ¬ مشکی تنظیم گردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

بخش قلم فارسی قلم انگلیسی
عنوان مقاله BMitra 36، در وسط سطر Times New Roman Bold 44
اطلاعات نویسنده و واژگان کلیدی BMitra 28، در وسط سطر Times New Roman Bold 36
عنوان بندها BMitra 20، سیاه Times New Roman Bold 18
متن مقاله BMitra 20، معمولی Times New Roman Bold 18
متن داخل جداول BMitra 16، معمولی Times New Roman Bold 14

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]