سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

حامیان

[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][event_term_sponsors3 sec_title=”حامیان” title_icon=”fa fa-instagram” sp_title1=”حامیان مالی” sponsors1=”%5B%7B%22spLogo%22%3A%224367%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.omidanhozoor.com%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224368%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fsaminedalat.com%2F%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224369%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.rayagc.ir%2F%22%7D%5D” sp_title2=”حامیان علمی” sponsors2=”%5B%7B%22spLogo%22%3A%224361%22%2C%22spurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.civilica.com%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224360%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.bahamayesh.com%2F%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224364%22%2C%22spurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.isi.edu%2F%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224363%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.isc.gov.ir%22%7D%2C%7B%22spLogo%22%3A%224362%22%2C%22spurl%22%3A%22http%3A%2F%2Firindexing.ir%2Fhome%22%7D%5D” sp_title3=”حامیان معنوی” sponsors3=”%5B%7B%22spLogo%22%3A%222964%22%2C%22spurl%22%3A%22%23%22%7D%5D” el_class=”section-bg2″][event_term_become_sponsors title=”حامی همایش شوید” sub_title=”برای اطلاعات بیشتر در مورد اسپانسرینگ همایش با دبیرخانه تماس بگیرید” req_from=”http://www.bonyanghadir.com/secretariat-of-the-ghadir-conference/” el_class=”section-bg”][/vc_column][/vc_row]