ارسال مقاله به همایش غدیر

دانشجوی گرامی 

شما از این صفحه می توانید مقاله خود را برای همایش غدیر در سال ۱۳۹۷ ارسال نمایید. توجه نمایید که عنوان همایش امسال « اولین همایش پویای علمی غدیر با رویکرد زیبایی شناسی » می باشد و شما می توانید در حوزه های متنوع زیبایی شناسی در این همایش مقاله ارسال  نمایید. 

قبل از ارسال مقاله حتماً به نکات زیر توجه فرمایید

  • فرمت مقاله می بایست طبق استاندارد علمی همایش باشد. (مشاهده کنید)
  • قبل از ارسال مقاله حتماً به تاریخ های مهم توجه نمایید (مشاهده کنید)
  • مقاله های ارسال می بایست در یکی از محورهای همایش نگارش شده باشد.  (مشاهده کنید)
  • چنانچه تمایل داشته باشید می توانید مقاله ی خود را به ایمیل submission@bonyanghadir.com به صورت مستقیم ارسال فرمایید