سید حسین نعمتی

نیکوکار مردمی و فعال اقتصادی

  • Home / ارسال مقاله به…

ارسال مقاله به همایش غدیر

دانشجوی گرامی 

شما از این صفحه می توانید مقاله خود را برای همایش غدیر در سال ۱۳۹۷ ارسال نمایید. توجه نمایید که عنوان همایش امسال « اولین همایش پویای علمی غدیر با رویکرد زیبایی شناسی » می باشد و شما می توانید در حوزه های متنوع زیبایی شناسی در این همایش مقاله ارسال  نمایید. 

قبل از ارسال مقاله حتماً به نکات زیر توجه فرمایید

  • فرمت مقاله می بایست طبق استاندارد علمی همایش باشد. (مشاهده کنید)
  • قبل از ارسال مقاله حتماً به تاریخ های مهم توجه نمایید (مشاهده کنید)
  • مقاله های ارسال می بایست در یکی از محورهای همایش نگارش شده باشد.  (مشاهده کنید)
  • چنانچه تمایل داشته باشید می توانید مقاله ی خود را به ایمیل submission@bonyanghadir.com به صورت مستقیم ارسال فرمایید

 

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.